ផ្សេងទៀត

រកមើលដោយ៖ ទាំងអស់
 • Maleic Anhydride

  មេទីលអ៊ីនដ្រូឌីត

  ការសរសេរអក្សរ

  ភាពច្របូកច្របល់របស់បុរស

  ដុំធ្យូងអនាម័យពណ៌ស

  រលាយក្នុងទឹក

  ពាក្យសុំ

  ការរុំជ័រ

  ទម្រង់ elivery

  កាបូប ២៥ គីឡូក្រាម,

  កាបូបធំ ១០០០ គីឡូក្រាម

  ការផ្ទុក

  ទុកឱ្យត្រជាក់និងស្ងួត

 • Melamine

  មេឡាមីន

  ការពិពណ៌នា

  មេឡាមីន

  ម្សៅពណ៌ស

  រលាយក្នុងទឹក

  ពាក្យសុំ

  ផលិតកម្ម MFF

  ថ្នាំលាបផលិតកម្ម

  ទម្រង់ចែកចាយ

  កាបូប ២៥ គីឡូក្រាម,

  កាបូបធំ ១០០០ គីឡូក្រាម

  ការផ្ទុក

  ទុកឱ្យត្រជាក់និងស្ងួត